Български | English
 

Контакти


Форма за контакти

София 1000, бул. "Климент Охридски" 8, блок 2, етаж 3, кабинет 2348
+ 359 2 965 2295 - р-л катедра
+ 359 2 965 2359 - секретарка