Български | English
 

Ръководство на Катедра Топло- и Ядрена Енергетика


Ръководител

проф. д-р инж. Т. ТОТЕВ
Заместник ръководител

доц. д-р инж. А. ГРИГОРОВ
Технически сътрудник

инж. А. БОЖИЛОВА

доц. д-р инж. АЛЕКСАНДЪР ДАНЧЕВ ГРИГОРОВ


Контакти:
кабинет 2358
+359 2 965 2253