Български | English
 

Ръководство на Катедра Топло- и Ядрена Енергетика


Ръководител

проф. д-р инж. Т. ТОТЕВ
Заместник ръководител

доц. д-р инж. А. ГРИГОРОВ
Технически сътрудник

инж. А. БОЖИЛОВА

инж. АНЕЛИЯ СЛАНОВА БОЖИЛОВА

(30.10.1971 г., гр. Кюстендил) минен инженер, завършва МГУ "Св. Иван Рилски" през 1994 г., специалност "Маркшайдерство и геодезия. Професионалната си кариера започва в "Кремиковци" АД, като инженер и специалист в Дирекция "Управление на човешките ресурси".

В катедрата работи от 2008 г. като инженер.


Контакти:
кабинет 2348
+359 2 965 2359