Български | English
 

Информация


Оценки от изпити
Факултетен номер   
Дати за изпити
Горивна техника и технологии
Поправителен изпит:    Дата 27-09-2016 Зала 2336 Час 10:00
Енергийни парогенератори
Поправителен изпит:    Дата 27-09-2016 Зала 2336 Час 10:00
Термични и ядрени електрически централи
Поправителен изпит:    Дата 27-09-2016 Зала 2336 Час 10:00
Регулиране и управление на топлинни процеси
Поправителен изпит:    Дата 11-09-2019 Зала 2418 Час 11:00
Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ
Поправителен изпит:    Дата 11-09-2019 Зала 2418 Час 11:00
Енергопреобразуващи технологии и системи
Поправителен изпит:    Дата 17-09-2015 Зала 2420 Час 11:00