Български | English
 

доц. д-р инж. АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ

 

  • Представяне:

(11.06.1956 г., гр. Перник) - машинен инженер, главен асистент. Завършва ТУ-София през 1981 г.,специалност топло и ядрена енергетика. От 1981 г. е инженер-технолог към катедрата, от 1989 г. е асистент, а от 1994 г.-главен асистент, а от 2007 г. е доцент.

  • Основни области на научна и преподавателска дейност:

Топлотехнически измервания и уреди, управление на топлоенергийни обекти, енергийна ефективност. Автор е на 18 публикации. Работил по четири международни проекта в областта на топлофикационните системи (финансирани по РНАRЕ). От 1997 г. осигурява сервизната дейност на фирма Endress&Hauser за България и участвува с фирма Festo при автоматизацията на топлоенергийни обекти и системи.

  • Експертни и консултативни възможности:

Топлотехнически измервания и уреди, управление на топлоенергийни обекти.


Контакти:
кабинет 2360
+359 2 965 2249