Български | English
 

гл. ас. д-р инж. Ивайло Тошков Найденов

Роден на 26.11.1987 в град Тетевен – магистър машинен инженер. Завършва ТУ-София през 2013 година, специалност Ядрена енергетика. От 2014 г. е редовен докторант, специалност Ядрени енергетични инсталации и уредби, с научен ръководител доц. д-р инж. Калин Филипов.

  • Основни области на интерес:

Съвременни ядрени енергийни реактори, Ядрени горива и материали, Експлоатация на ЯЕЦ, Икономика на ядрената енергетика.


Контакти:
каб. 2510