Български | English
 

доц. д-р инж. КАЛИН БОЯНОВ ФИЛИПОВ

 

  • Представяне:

(16.06.1976 г. гр. София) - машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2000 година, специалност Ядрена енергетика. Специализира в областите на ядрената безопасност (Холандия, 2004) и симулационното моделиране на ядрени реактори (Италия, 2005). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема "Моделиране и анализ на вътрешно наводнение в ЯЕЦ с реактор тип ВВЕР" (2009). Професионалната си дейност започва в ТУ - София като инженер към НИС (2001). От 2002 година е редовен докторант, а от 2003 е асистент, главен асистент (2008) и доцент (2012) по научната специалност "Ядрени енергитични инсталации и уредби".

  • Основни области на научна и преподавателска дейност:

Ядрени реактори, ядрени горива и материали, симулационно моделиране, експлоатация на ЯЕЦ, програмно осигуряване и разработване на специализиран софтуер, управление на знанията. Автор е на 2 учебника ("Ядрени горива", 2008 г. и "Ядрена техника", 2011 г., в съавторство с проф. Владимир Велев) и 45 публикации. Участвал е в разработката на над 20 научно-изследователски проекта.

  • Експертни възможности:

Ядрени реактори, безопасност на ЯЕЦ, програмно осигуряване и разработване на специализиран софтуер.


Контакти:
кабинет 2332
+359 2 965 2297