Български | English
 

доц. д-р инж. ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЛУХОВ

(22.05.1936г., Чепеларе) - машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва МЕИ-София през 1960г., специалност топлотехника. Специализира по парогенератостроене и горивна техника (1967г.) ядрени енергийни съоръжения (1968-1969), топлофизика на ядрени реактори (1983г.) в МYИ-Москва. Защитава дисертация(д-р инженер) на тема: "Математично моделиране на двуфазни системи със свободно ниво (в съоръжения на АЕЦ)" (1989г.). Професионалната си дейност започва като конструктор в КЗ "Георги Кирков"-София (1960) и като технолог в ТЕЦ "Перник" (1960-1961г.). Асистент в МЕИ от 1961, доцент по ядрени и енергийни съоръжения от 1990г. Основни области по научна и преподавателска дейност: ядрени енергийни съоръжения, топлофизика на ядрени реактори, моделиране на двуфазни системи, ядрена безопасност, енергопреобразуващи технологии и екология. Автор на над 55 публикации. Учебни издания: "ядрени енергийни реактори" (1979, 2003г.), "Ръководство за курсово проектиране на ЯЕР" (1990г.), "Основи на ядрената техника" (1975, 1985, 1999г.), "ядрени реактори и парогенераторни инсталации"(1977,1990, 1999г.). член на ФС на ЕМФ от (1992г. до 2001г.) Зам.ръководител катедра (от 1991г. до 1995г.). член на СНС при ВАК по "Енергийни технологии и машини" (от 1992г.).Преподавател от 1988г.(хоноруван и съвместителство) в ПВИ по "ядрена енергетика"-гр.Козлодуй и София. член на УМС на Обединен технически колеж към ТУ-София от 1987г. и преподавател към същия колеж. член на консултативния съвет при Комитета за мирно използване на ядрената енергия (по ядрена безопасност от 1991-1997г.) и на Съвет по ядрена безопасност към Агенцията по ядрено регулиране (2002г.). Участва в изследователски проекти, свързани с развитието и безопасността на АЕЦ "Козлодуй". Експертни възможности: ядрена енергетика, ядрени електроцентрали, ядрена безопасност.


Контакти: