Български | English
 

гл. ас. инж. ГЕОРГИ РАМПОВ ИВАНОВ

 

(05.05.1946г., гр.Перник) - машинен инженер, главен асистент. Завършва ТУ-София през 1971г. специалност топлоенергетика. Специализира в Германия в Университета в Карлсруе (1993 и 1996г.).

Професионалната си дейност започва в ТЕЦ "Република"- Перник (1971-1973г.). От 1973г. е научен сътрудник, а от 1983г. асистент в катедрата. Работил е в Либия (1978-1981г.).

Основни области на научна и преподавателска дейност: икономика на енергетиката, ТЕЦ, техническа термодинамика и термични машини (във факултет ФаГИО). Автор е на 13 публикации и едно авторско свидетелство. Работил е по един международен проект за развитие на пазара на енергийни услуги и подобряване на енергийната ефективност в Източна Европа. Г.Рампов е сертифициран енергиен мениджър (СЕМ) от Американската асоциация на енергийните инженери - Атланта, Джорджия и е неин член. Един от основателите и първи председател на Асоциацията на енергийните инженери в България. Специализирал е неколкократно в Университета в Карлсруе - Германия.


Контакти: