Български | English
 

ст. ас. ГЕРГАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

ст.асистент (16.11.1944г., Хасково).Завършила ВМЕИ през 1968г. Постъпила в катедрата през 1973г. като асистент по топлотехника. От 1976г. е старши асистент. Водила е упражнения по топлотехника и по парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ. Има публикувани 6 научни работи.


Контакти: