Български | English
 

ас. инж. СВЕТЛИН ЛЮБОМИРОВ ФИЛИПОВ

(24.05.1978г., гр. Монтана) – машинен иженер, асистент. Завършва ТУ-София през 2002 година, специалност Ядрена енергетика. От 2004 г. е редовен докторант, а от 2008 г. до 2009 г. е асистент по ядрени енергетични инсталации и уредби.


Контакти: