Български | English
 

ac. инж. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

асистент (29.10.1932г. Видин 14.08.1998г.) Завършил МЕИ през 1957г. Бил е член на катедрата от 1961г. до 1966г. Водил е упражнения по топлотехника и по парни двигатели


Контакти: