Български | English
 

проф. д-р инж. СТЕФАН АНГЕЛОВ ДОНЧЕВ

( 23.11.1919 г. в Дебелец). член е на катедрата от 1948 г. до 1953 г. Водил е упражнения по парни котли и турбини и е чел лекции по топлотехника за инженер - химици. Бил е професор във ВХТИ-София. Починал.


Контакти: