Български | English
 

ac. инж. ТИБЕРИ АСЕНОВ БАРЪМОВ

асистент (22.02.1937г., София) Завършил ВМЕИ през 1961г. Бил е член на катедрата от 1963г. до 1966г. Водил е упражнения по термични централи. Сега е пенсионер.


Контакти: