Български | English
 

Учебни материали


Топлоснабдяване и газоснабдяване
TSGS.pdf
Топлотехнически измервания и уреди
Flow.pdf ITHMV.pdf
Енергопреобразуващи технологии и системи
EPTS_pdf.zip
Икономика и мениджмънт на ТЕЦ
I_i_M_na_TEC.pdf
Други
konspekt_diplomni_zashtiti.pdf