Български | English
 

Новини


< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >
Дипломни защити
04.07.2017
Комисията по Ядрена енергетика с председател доц. д-р Александър Григоров ще проведе дипломни защити на 14.07.2017 г. от 10:30 часа  [...]
Студентски и ученически конкурс 2017
28.04.2017
[...]
Специалност "Газово инженерство и мениджмънт"
08.09.2016
  Необходими документи   Учебен план [...]
Изравнително обучение
08.09.2016
ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”   ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” [...]
Специалност "Ядрена енергетика"
08.09.2016
  П Р А В И Л А при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”  по специалност „ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА”             Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Ядрена енергетика” /както и за останалите [...]
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >