Български | English
 

Новини


< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД стартира СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА 2017/2018
18.01.2018
    “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД стартира СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА за учебната 2017/2018 г.       АЕЦ “Козлодуй” организира прием в стипендиантска програма за учебната 2017/2018 г.       Ще бъдат предоставени стипендии на 5 обучаващи се студенти в бакалавърска степен и 4 – в магистърска от Технически университет – [...]
ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - седмичен разпис
13.10.2017
[...]
Дипломни защити
20.09.2017
Комисията по Ядрена енергетика с председател доц. д-р Александър Григоров ще проведе дипломни защити на 28.09.2017 г. от 10:30 часа  [...]
Прием на документи за изравнително обучение по магистърска програма Топлоенергетика - гр. Ст. Загора
15.09.2017
Желаещите да се запишат за изравнително обучение в гр. Стара Загора, моля да ни изпратят следните сканирани документи:   1. Молба образец - линк 2. Копие на платежното нареждане за платена текса за разглеждане на документи. Данните за банков превод:   Банка получател: Българска Народна Банка IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01 BIC: BNBG9661 Име на получателя: ТУ София Основание за плащане: ЕМФ такса кандидатстване Още пояснения: [...]
Изравнително обучение
25.07.2017
ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”   ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” [...]
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >