Български | English
 

За Вас, кандидат-студенти


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За връзка с преподаватели:

dtnpe.tu.sofia@gmail.com

За връзка със студенти:

dtnpe.students@gmail.com

Уважаеми Кандидат-студенти,


при нас Вие ще се обучавате

 

 

по специалност

 

 

Топлоенергетика и Ядрена енергетика

 

 

в катедра с 70 годишна история,

с висококвалифициран преподавателски състав

и обновена техническа база.

 

 

С нас Вие ще имате възможност:

Да се обучавате в единствената и уникална

катедра „Топлоенергетика и Ядрена енергетика“

Да бъдете перспективни специалисти

на пазара на труда

 

 

Какво ще изучавате при нас?

Горивна техника и технологии

Енергийни парогенератори

Ядрени енергийни реактори

Парни и газови турбини

Топлоснабдяване и газоснабдяване

 

 

Какво не знаете за енергетиката?

Мощен промишлен сектор с

голям обхват и разнообразие

Основополагащ отрасъл за икономическо развитие

Бързо развиващ се световен сектор

 

 

Ако имате желание да се обучавате

в перспективна и динамична среда,

ние Ви очакваме!