Български | English
 

Изравнително обучение


ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен

„МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”

 

ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен

„професионален бакалавър”