Български | English
 

Прием на документи за изравнително обучение по магистърска програма Топлоенергетика - гр. Ст. Загора


Желаещите да се запишат за изравнително обучение в гр. Стара Загора, моля да ни изпратят следните сканирани документи:

 

1. Молба образец - линк

2. Копие на платежното нареждане за платена текса за разглеждане на документи. Данните за банков превод:

 

Банка получател: Българска Народна Банка

IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01

BIC: BNBG9661

Име на получателя: ТУ София

Основание за плащане: ЕМФ такса кандидатстване

Още пояснения: Изравнително обучение

Сума за плащане: 30 лева

 

3. Копие на диплома за средно образование

4. Копие на диплома за висше образование

 

E-mail за изпращане на документите: a_slanova@tu-sofia.bg
Телефон за въпроси: 02/965 2359
За времето от 24.09.2019 до 27.09.2019 г., на територията на IV ОУ "Кирил Христов" в гр. Стара Загора, представител на катедра "Топлоенергетика и Ядрена енергетика" ще може да отговаря на допълнителни въпроси.