Български | English
 

Новини


< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
Дипломни защити
20.09.2017
Комисията по Ядрена енергетика с председател доц. д-р Александър Григоров ще проведе дипломни защити на 28.09.2017 г. от 10:30 часа  [...]
Изравнително обучение
25.07.2017
ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”   ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” [...]
Специалност "Газово инженерство и мениджмънт"
25.07.2017
  Необходими документи   Учебен план [...]
Специалност "Ядрена енергетика"
25.07.2017
  П Р А В И Л А при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”  по специалност „ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА”             Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Ядрена енергетика” /както и за останалите специалности в ТУ - София/ се извършва с конкурс по документи.           Състезателният бал по специалността „Ядрена енергетика” се образува от:   1.   Средният успех от дипломата за [...]
Специалност "Топлоенергетика"
25.07.2017
П Р А В И Л А при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”             Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Топлоенергетика” /както и за останалите специалности в ТУ - София/ се извършва с конкурс по документи.           Състезателният бал по специалността „Топлоенергетика” се образува от:   1.   Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен [...]
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >