Български | English
 

Новини


< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
Специалност "Топлоенергетика"
25.07.2017
П Р А В И Л А при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”             Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Топлоенергетика” /както и за останалите специалности в [...]
Студентски и ученически конкурс 2017
28.04.2017
[...]
Годишна поправителна и ликвидационна сесия 2016
28.07.2016
[...]
Студентски конкурс 2016
29.04.2016
    [...]
Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри
22.02.2016
   Ръководство на к-ра Топлоенергетика и ядрена енергетика кани абсолвентите от випуск 2015 /бакалаври и магистри/ на официално връчване на дипломите за завършено висше образование, което ще се състои на 15.03.2016 г. (вторник)  със следната програма:    12:00 часа  в зала 2140 - Поздравления от Декана на ЕМФ и награждаване на отличниците;    12:45 часа  в зала 4244 - Връчване на дипломи от Ръководител катедра ТЕЯЕ. [...]
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >