Български | English
 

Новини


< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
Специалност "Ядрена енергетика"
25.07.2017
  П Р А В И Л А при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”  по специалност „ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА”             Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Ядрена енергетика” /както и за останалите [...]
Специалност "Топлоенергетика"
25.07.2017
П Р А В И Л А при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”             Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Топлоенергетика” /както и за останалите специалности в [...]
Студентски и ученически конкурс 2017
28.04.2017
[...]
Годишна поправителна и ликвидационна сесия 2016
28.07.2016
[...]
Студентски конкурс 2016
29.04.2016
    [...]
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >