Български | English
 

Новини


< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
Газово инженерство и мениджмънт - курс ІІ - график на консултациите
05.11.2014
  [...]
Газово инженерство и мениджмънт - курс ІІ - график на консултациите
05.11.2014
  [...]
Газово инженерство и мениджмънт - курс І - график на консултациите
05.11.2014
  [...]
На вниманието на бъдещите дипломанти
15.08.2014
  Ако имате желание да разработите дипломен проект, който представлява макет (работещ или демонстрационен ) на ядрено съоръжение или нещо друго, свързано с ядрената енергия, съществува възможност да бъде осигурено финансиране в помощ на неговото разработване. Макетите могат да бъдат разработени от един или група от няколко дипломанти. За допълнителна инфомация се обръщайте към доц. д-р К. Филипов [...]
Стипендия за магистрите от фондация Евгений Балабанов
15.08.2014
  Фондация „Евгений Балабанов“, Булатом, Риск Инженеринг, АЕЦ Козлодуй, Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика поздравяват студентите от випуск 2013 на магистърския курс по „Ядрена енергетика“, спечелили ежегодната стипендия:     Станислав Антонов Яначков Спас Иванов Спасов [...]
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >