Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Кънев

Н. Байкалов

Ана Бориславова Борисова

  • Тема на дисертацията: Анализ и синтез на хибридни електроцентрали
  • Научна специалност: Термични и ядрени електрически централи
  • Срок на докторантурата: 01.03.2013 – 01.03.2016
  • Представяне:

Родена на 14.07.1984 в град София - машинен инженер. Завършва бакалавърска степен в ТУ-София през 2009, специалност Топло- и ядрена енергетика и магистърска степен през 2012, специалност Ядрена енергетика. От 2013 е редовен докторант, специалност Термични и ядрени електрически централи, с научен ръководител доц. д-р инж. Димитър Попов.

  • Основни области на интерес:

Анализ и синтез на хибридни електроцентрали, Парни и газови турбини, Ремонт и техническо обслужване на ЯЕЦ, Удължаване срока на експлоатация на ЯЕЦ, Подобряване на технико-икономическите показатели на ТЕЦ и ЯЕЦ