Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

В. Раденков

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Згурева

Д. Кънев

И. Найденов

К. Зашев

Н. Байкалов

Васил Емилов Раденков

  • Тема на дисертацията: Прилагане на първични методи за намаляване на азотните емисии в котли изгарящи български лигнитни въглища.
  • Научна специалност: 02.06.07. Енергопреобразуващи технологии и системи
  • Срок на докторантурата: 01.07.2012 – 01.07.2015
  • Представяне:

Роден на 07.06.1987 в град Пловдив – магистър машинен инженер. Завършва бакалавърска степен в ТУ-София през 2010 година, специалност Топло- и ядрена енергетика и магистърска степен през 2012 година, специалност Топлоенергетика. От 2012 е редовен докторант, специалност Енергопреобразуващи технологии и системи, с научен ръководител доц. д-р инж. Тотьо Тотев.

  • Основни области на интерес:

Eнергопреобразуващи технологии и системи, характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарането им, горивни процеси, експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива, топлотехнически измервания в ТЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ..