Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Кънев

Н. Байкалов

Генади Владимиров Алтънов

  • Тема на дисертацията: „Анализ на възможността за изгаряне на български лигнитни въглища в енергийни парогенератори, в условията на „свръх критични“ параметри на работното тяло“
  • Научна специалност: „Енергопреобразуващи технологии и системи“
  • Срок на докторантурата: 01.07.2013г. – 01.07.2016г.
  • Представяне:

Роден на 23.09.1987 в град Хасково – магистър машинен инженер. Завършва бакалавърската си степен в ТУ-София през 2010 година специалност „Топло- и ядрена енергетика“. Професионалната си дейност започва в „Ерато АД – Екотерм  Проект ЕАД“  гр. Хасково (2010-2011г.), където работи като Лаборант - изпитване на топлотехнически съоръжения и биогенни горива. През 2013г. година завършва магистърска степен по специалност „Топлоенергетика“. От 2013г. е редовен докторант, специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“ с научен ръководител доц. д-р инж. Тотьо Тотев.

  • Основни области на интерес:

Симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ, eнергопреобразуващи технологии и системи, характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарането им, горивни процеси.