Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Кънев

Н. Байкалов

Гергана Герова Герова

  • Тема на дисертацията: 
  • Научна специалност: Ядрени енергетични инсталации и уредби
  • Срок на докторантурата: 01.03.2014 – 01.03.2017
  • Представяне:

Родена на 20.08.1984 в град София – магистър машинен инженер. Завършва ТУ-София през 2013 година, специалност Ядрена енергетика. От 2014 е редовен докторант, специалност Ядрени енергетични инсталации и уредби, с научен ръководител проф. д-р инж. Владимир Велев.

  • Основни области на интерес:

Съвременни ядрени енергийни реактори, Малки модулни ядрени реактори, Реактори-размножители, Ядрени горива и материали, Ториев горивен цикъл, Топлофизика, Моделиране на термохидравлични и неутронно-физични процеси в ядрените реактори, Пасивни системи и функции за безопасност, Неелектрически приложения на ядрената енергетика.