Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

В. Раденков

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Згурева

Д. Кънев

И. Найденов

К. Зашев

Н. Байкалов

Деница Маринова Згурева

  • Тема на дисертацията: Конверсия на  летящата пепел от ТЕЦ в синтетични зеолити и приложението им в очистването на димни газове и води
  • Научна специалност: Термични и ядрени електрически централи
  • Срок на докторантурата: 01.07.2012 – 01.07.2015
  • Представяне:

Родена на 05.08.1987 в град София – магистър машинен инженер. Завършва бакалавърска степен в ТУ-София през 2010 година, специалност Топло- и ядрена енергетика и магистърска степен през 2012 година, специалност Топлоенергетика. От 2012 е редовен докторант, специалност Термични и ядрени електрически централи, с научен ръководител доц. д-р инж. Силвия Бойчева.

  • Основни области на интерес:

Оползотворяване на вторични продукти от изгарянето на органични горива; Синтез на зеолитни материали; Разработване на нови сорбенти за адсорбция на CO2 ; Математическо моделиране на адсорбционни процеси.