Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

В. Раденков

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Згурева

Д. Кънев

И. Найденов

К. Зашев

Н. Байкалов

Ивайло Тошков Найденов

  • Тема на дисертацията: 
  • Научна специалност: Ядрени енергетични инсталации и уредби
  • Срок на докторантурата: 01.03.2014 – 01.03.2017
  • Представяне:

Роден на 26.11.1987 в град Тетевен – магистър машинен инженер. Завършва ТУ-София през 2013 година, специалност Ядрена енергетика. От 2014 г. е редовен докторант, специалност Ядрени енергетични инсталации и уредби, с научен ръководител доц. д-р инж. Калин Филипов.

  • Основни области на интерес:

Съвременни ядрени енергийни реактори, Ядрени горива и материали, Експлоатация на ЯЕЦ, Икономика на ядрената енергетика.