Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Кънев

К. Зашев

Н. Байкалов

Костадин Иванов Зашев

  • Тема на дисертацията: Възможности за съкращаване на сроковете за съхранение на отработеното ядрено гориво чрез трансмутация на актинидите
  • Научна специалност: Ядрени енергетични инсталации и уредби
  • Срок на докторантурата: 01.03.2013 – 01.03.2016
  • Представяне:

Роден на 01.03.1986 в град Дупница – магистър машинен инженер. Завършва ТУ-София през 2012 година, специалност Ядрена енергетика. От 2013 е редовен докторант, специалност Ядрени енергетични инсталации и уредби, с научен ръководител доц. д-р инж. Калин Филипов.

  • Основни области на интерес:

Съвременни ядрени енергийни реактори, Ядрени горива и материали, Топлофизика, Радиационна защита, Ядрена безопасност.