Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Кънев

Н. Байкалов

Никола Емилов Байкалов

  • Тема на дисертацията: Изследване на пусковите режими на въглищни енергийни котли при използването на газообразно гориво
  • Научна специалност: Термични и ядрени електрически централи
  • Срок на докторантурата: 01.07.2014 – 01.03.2018
  • Представяне:

Роден на 02.02.1987г. в град Девин – магистър, машинен инженер. Завършва бакалавърска степен в ТУ-София през 2010 година, специалност Топло- и ядрена енергетика и магистърска степен през 2012 година, специалност Топлоенергетика. От 2012 година работи като Оператор на Парогенератор в ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД. От 2014 е докторант задочно обучение, специалност Термични и ядрени електрически централи, с научен ръководител проф. д-р инж. Бончо Иванов Бонев.

  • Основни области на интерес:

Изследвания и оценки на ефективностни, екологични, надежностни, динамични и др. показатели  за работа на енергийни въглищтни котли в пусковия период. Изследвания и рационализиране на пусковите технологични процедури за подобряване на определени показатели, както и на комплекса от показатели.