Български | English
 

Специалност Топлоенергетика


Учебен план
Анотация Характеристика Учебен план

Списък на изучаваните дисциплините
Математическо моделиране и оптимизация Конструкционни материали в електроцентралите Изчислителна механика на флуидите в ТЕЦ Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти Енергопреобразуващи технологии и системи Промишлена топлоенергетика Топлотехнически изпитания и измервания в ТЕЦ Експлоатация на ТЕЦ Системи за мониторинг и управление в електроцентралите Икономика и мениджмънт на ТЕЦ Експертни системи Двигатели с вътрешно горене