Български | English
 

Специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


Учебен план
Анотация Характеристика Учебен план

Списък на изучаваните дисциплините
Висша математика I Физика I Химия Материалознание I Информатика Основи на конструирането и CAD системи I Чужд език Висша математика II Физика II Материалознание II Механика I Основи на конструирането и CAD системи II Висша математика III Механика II Съпротивление на материалите I Машинни елементи I Механика на флуидите Съпротивление на материалите II Машинни елементи II Термодинамика Топло и масопренасяне Електротехника и електроника Топлообменни апарати Парни и газови турбини Ядрена техника и технологии Горивна техника и технологии Теория на механизмите и машините Енергийни парогенератори Ядрени енергийни реактори Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ Помпи, компресори и вентилатори Парни и газови турбини - проект Топлоснабдяване и газоснабдяване Термични и ядрени електрически централи Ядрена безопасност Енергийни парогенератори - проект Топлотехнически измервания и уреди Регулиране и управление на топлинни процеси Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ Водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни и ядрено енергийни системи ТЕЦ и ЯЕЦ - проект Радиационна защита Неконвенционални източници на енергия Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ Избираема дисциплина Анализ на надеждността и риска в ЯЕЦ