Български | English
 

Специалност Ядрена енергетика


Учебен план
Анотация Характеристика Учебен план

Списък на изучаваните дисциплините
Математическо моделиране и оптимизация Конструкционни материали в електроцентралите Топлофизика на ядрените реактори Ядрени горива, материали и термомеханични процеси в ядрените реактори Механика на флуидите в ЯЕЦ Неутронно-физични процеси в ЯЕЦ Анализ на надеждността и риска в ЯЕЦ Проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ЯЕЦ Експертни системи Ядрени реактори - проект Съвременни ядрени реактори Симулационно моделиране в ЯЕЦ