Български | English
 

Ръководство на Катедра Топло- и Ядрена Енергетика


Head of Department

Prof. PhD Eng. TO. TOTEV
Заместник ръководител

Assoc.Prof. PhD Eng. AL. GRIGOROV
Технически сътрудник

инж. А. БОЖИЛОВА