Български | English
 

Бивши преподавателипроф. д-р инж.
В. ВЕЛЕВ

доц. д-р инж.
Н. СТАНКОВ

доц. д-р инж.
Г. ПЕТКОВ

Assist.Prof. PhD Eng.
KR. TODOROV

чл. кор. проф.
Я. ЯКИМОВ

проф. д-р инж.
С. БАТОВ

проф. д.т.н. инж.
Г. МУМДЖИЯН

чл. кор. проф.
К. ШУШУЛОВ

проф. д-р инж.
А. КИРИЙ

проф. д-р инж.
М. ОПРЕВ

чл. кор. проф.
Н. ТОДОРИЕВ

проф. д.т.н. инж.
И. ЧОРБАДЖИЙСКИ

проф. д-р инж.
М. ЙОВЧЕВ

проф. д-р инж.
С. ДОНЧЕВ

доц. д-р инж.
М. ЛАКОВ

доц. д-р инж.
Д. УЗУНОВ

доц. д-р инж.
Е. ПАНГЕЛОВ

доц. д-р инж.
Н. ХАДЖИГЕНОВА-ПОПОВА

доц. д-р инж.
Т. ГАНЧЕВ

доц. д-р инж.
Г. ГЛУХОВ

доц. д-р инж.
М. МАРИНОВ

доц. д-р инж.
В. СТАНЧЕВ

доц. д-р инж.
П. ГАДЖАНОВ

гл. ас. д-р инж.
К. ПОПОВ

гл. ас. инж.
Г. ИВАНОВ

гл. ас. инж.
М. КОВАЧЕВ

гл. ас. инж.
Ц. ЦАНОВ

д-р инж.
А. МИЛЕВ

ст.н.с. 2ра ст. д-р инж.
М. КОНСТАНТИНОВ

ст.н.с. 2ра ст. д-р инж.
Р. ГЕОРГИЕВА

ас. инж.
С. ФИЛИПОВ

доц. д-р инж.
Е. ЕНЧЕВ


С. НОЖАРОВА

ac. инж.
С. СТОЯНОВ

ac. инж.
Т. БАРЪМОВ

ас. д-р инж.
К. НИКОЛОВ

ст. ас.
Г. КОЛЕВА

инж.
Й. ЙОРДАНОВ

инж.
В. ПАЛАЗОВ

ac. инж.
Н. ПЕТКОВ