Български | English
 

Новини


< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
Прием на документи за изравнително обучение по магистърска програма Топлоенергетика - гр. Ст. Загора
09.07.2019
Желаещите да се запишат за изравнително обучение в гр. Стара Загора, моля да ни изпратят следните сканирани документи:   1. Молба образец - линк 2. Копие на платежното нареждане за платена текса за разглеждане на документи. Данните за банков превод:   Банка получател: Българска Народна Банка IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01 BIC: BNBG9661 Име на получателя: ТУ София Основание за плащане: ЕМФ такса кандидатстване Още пояснения: Изравнително обучение Сума за плащане: 30 лева   3. Копие на диплома за средно образование 4. Копие на диплома за висше образование   E-mail за изпращане на документите: a_slanova@tu-sofia.bg Телефон за въпроси: 02/965 2359 За времето от 24.09.2019 до [...]
За Вас, кандидат-студенти
04.09.2018
                            За връзка с преподаватели: dtnpe.tu.sofia@gmail.com За връзка със [...]
Задължителна лятна практика за бакалаврите
02.05.2018
Задължителната лятна практика в АЕЦ Козлодуй за бакалаврите от трети курс на специалността "Топлоенергетика и ядрена енергетика" ще се проведе в дните от 02 до 06 юли 2018 г. [...]
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД стартира СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА 2017/2018
18.01.2018
    “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД стартира СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА за учебната 2017/2018 г.       АЕЦ “Козлодуй” организира прием в стипендиантска програма за учебната 2017/2018 г.       Ще бъдат предоставени стипендии на 5 обучаващи се студенти в бакалавърска степен и 4 – в магистърска от Технически университет – София:       За студенти от Технически университет – София, редовна форма на обучение в първи курс на бакалавърска програма по [...]
ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - седмичен разпис
13.10.2017
[...]
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >