Български | English
 

Специалност Газово инженерство и мениджмънт


Учебен план
Анотация Характеристика Учебен план

Списък на изучаваните дисциплините
Хидравличен анализ на течения в газови системи Добив, състав и свойства на газообразните горива Измерване и регулиране на параметрите в газови системи Компресори и помпи Регулаторни дейности в газоснабдяването Селищни газоснабдителни системи Сградни газови инсталации Системи за топлоснабдяване Изгаряне на газообразни горива и екологична оценка на емисиите Промишлени газови инсталации Енергийни технологии за оползотворяване на газови горива Нормативна база на газовото инженерство