Български | English
 

Седмичен разпис


Бакалавър "Топло- и ядрена енергетика"

 

Първи курс

 

Втори курс

 

Трети курс

 

Четвърти курс

 

 

Магистър "Топлоенергетика"

 

Първи курс

 

 

Магистър "Ядрена енергетика"

 

Първи курс

 

 

Магистър "Газово инженерство и мениджмънт"

 

Първи курс

 

Втори курс

 

 

Допълващо обучение за магистър след професионален бакалавър

 

 

Допълващо обучение след бакалавър или магистър