Газово инженерство и мениджмънт вече и в редовна форма на обучение

От учебната 2020-2021 година магистърската специалност Газово инженерство и мениджмънт е с актуализиран учебен план. От настоящата учебна година специалността вече ще се изучава както в задочна, така и в редовна форма.

Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 на МС от 25.06.2020 г. професионално направление 5.4 Енергетика е определено като защитено направление, а специалностите “Топлоенергетика и ядрена енергетика” и “Ядрена енергетика” са със статут на защитени специалности. Обучението по държавна поръчка е без заплащане на семестриални такси, включително и за редовната форма на специалността “Газово инженерство и мениджмънт”.