ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

лабораторна база

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ В ЯДРЕНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

СИНТЕЗ И АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

ВОДОПОДГОТОВКА И ГОРИВА

СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

МАКЕТНА ЗАЛА ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ГОРИВНИ СИСТЕМИ