Ръководител

Доц. д-р инж. Асен Асенов
a.asenov@tu-sofia.bg

Местоположение

БЛОК 2, ет.4
Лаборатория №2416

Дисциплини

Топлотехнически измервания и уреди
Измерване на топлотехнически величини
Интелигентни измервателни системи в енергетиката

за лабораторията

Лабораторията разполага със специализирано оборудване и специално разработени стендове и лабораторни установки с измервателни уреди за провеждане на упражнения, свързани с измерването на температура, налягане, разход на флуиди и насипни материали, ниво.

Инсталирани са и редица вторични устройства за предаване на сигнали, визуализация и регистриране на технологични величини.

Освен учебната дейност в лабораторията се работи и по научно-приложни проекти, свързани с проектиране и изграждане на измервателни системи и калибриране на прибори за измерване на разхода на флуиди.

Основно оборудване и лабораторни стендове, инсталирани в лабораторията:

  • Апаратура за измерване на ток, напрежение и електрическо съпротивление
  • Преобразуватели за измерване на абсолютно, манометрично и диференциално налягане
  • Прецизна, техническа везна до 40 kg
  • Ултразвукови, радарни и лазерни нивомери
  • Разходомери за измерване разход на газове и течности
  • Електрическа, регулируема пещ до 1200оС
  • Многоканален регистриращ прибор
  • Аналогови и цифрови процес-индикатори
  • Регулируем, воден термостат до 100оС

лабораторни упражнения

лабораторна проверка на термоелектрически термометри (термодвойки)

Определяне на температурния коефициент на термосъпротивителен елемент

Определяне на влажност на въздуха по психрометричен метод

Проверка на технически манометри

Измерване на скорост и дебит на въздух в канал

Определяне на разходен коефициент на бленда

Опитно определяне на динамични характеристики на измервателни преобразуватели

Системи за контрол на технологичните процеси в топлоелектрическите централи

протоколи за лабораторни упражнения
допълнителна литература