Дипломни защити – септември 2021

Дипломните защити за специалностите в катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика в септемврийската сесия ще се проведат на следните дати:

Комисия по Ядрена енергетика: 27.09.2021 от 14:30 часа и 29.09.2021 от 10:30 часа.

Комисия по Топлоенергетика: 29.09.2021 от 14:00 часа.