Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване

Конференция на тема „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване”

25 май 2022 г. в сградата на ФзФ на СУ, зала А205. (карта)

Начало: 09:00

Присъствено или online

Регистрация: www.thetaconsult.com – експертна конференция 2022!

Проблемите с енергията се задълбочават в международен мащаб. Повече от ясно е, че без базови мощности на човечеството за сега ще му е много трудно да преодолее енергийната зависимост! Мирният атом (дано да е само мирен), ядрените и радиационни технологии, са неизбежна част от нашия живот. Къде е мястото на ядрената енергетика в България? Каква е нашата готовност за справяне на държавно и общинско ниво с радиоактивно замърсяване в градска среда? Каква е готовността на науката и бизнеса, когато близо до нас една необяснима война задълбочава енергийната криза? Една война която може да предизвика ядрен или радиационен инцидент със значителни, трудно предвидими последствия!

Брошура

Организатори на конференцията: Тита- консулт ООД, Физически факултет към СУ; Булатом и Българско Ядено Дружество.

Source: https://www.thetaconsult.com/conference2022/