Showing 11-20 of 40 results

Пролетното училище на общоевропейския център за върхови постижения CoEC (Center of Excellence in Combustion): CoEC South-East Europe Combustion Spring School 2022

25/02/2022

Училището ще се проведе виртуално през Zoom платформата в дните 22 и 23 март 2022. По време на двудневното училище ще бъдат представени основни аспекти и настоящи предизвикателства в областта …

FISA 2022 & EURADWASTE ’22

24/02/2022

The CEA and the European Commission invite all relevant stakeholders* to participate to the 10th Edition of Euratom research and training conferences on fission safety of reactor systems (FISA 2022) and radioactive waste management …

Конкурс “Талант на годината”

24/02/2022

Инициатива, организирана от Talant Club, която цели да свърже студентите, желаещи кариерно развитие с работодателите, които търсят млади специалисти и студенти без опит.  Talant Club за втора поредна година организира конкурса “Талант …

Мобилност по проект ИННОТЕХ ПРО

01/02/2022

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Технически …

Шеста сесия на електронната обучителна програма INTEREST на Университетския център на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна

31/01/2022

Предстои провеждането на шестата сесия на електронната обучителна програма INTEREST (INTErnational REmote Student Training at JINR) на Университетския център на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна, предназначена за …

OECD-NEA – Training Courses and Workshops

19/01/2022

The Computer Program Service organises training courses and workshops on the widely used computer programs. Additional training courses on nuclear data processing and thermodynamic data collection and assessment are organised …