Пролетното училище на общоевропейския център за върхови постижения CoEC (Center of Excellence in Combustion): CoEC South-East Europe Combustion Spring School 2022

Училището ще се проведе виртуално през Zoom платформата в дните 22 и 23 март 2022.

По време на двудневното училище ще бъдат представени основни аспекти и настоящи предизвикателства в областта на горенето. Допълнително ще направим кратко представяне на използването на машинното обучение (Machine Learning – ML) и суперкомпютрите за exa-scale симулации на турбулентни реактивни потоци. Въвеждащото училище в областта на горенето цели придобиването на нови знания, както и да засилят разбирането на участниците по редица теми, включващи ламинарни пламъци, турбулентно горене, ML и суперкомпютърните методи в моделиране на горенето.

Всички лекции и примери на приложение ще бъдат представени по възможно най-достъпен начин за учени и изследователи с малко опит в терията на горененто и приложението на изчислителни методи и суперкомпютри за моделирането на процеси на горене. Обучението трябва да се разглежда като въведение в темата и е подходящо за млади учени и изследователи с инженерна насоченост и интереси. Разбира се, училището е отворено за всеки, който проявява интерес в областта на горенето и към възможностите, които предоставят високопроизводителните изчислителни системи за изследвания в тази област.

Повече информация за училището може да намерите в приложената програма на училището, както и на уеб страницата на училището: CoEC South-East Europe Combustion Spring School 2022

За регистрация: регистрационна форма.

Участието е безплатно.

Краен срок за регистрация: 16 март 2022.


Venue: Online via Zoom

Description: South-East Europe Combustion Spring School 2022 intends to give a high view of fundamental aspects and current challenges in combustion, as well as to introduce the use of Machine Learning (ML) and High Performance Computing (HPC) to approach Exa-scale simulations of turbulent reacting flows. In this course, different methodologies to enhance the computational performance of high-fidelity combustion simulations will be introduced. The methods cover from node to system-level performance optimisations and algorithms for combustion simulations. This is the first training course in a series of two CoEC seasonal schools that will take place in 2022. This introductory school to combustion will allow participants to acquire new knowledge and strengthen their understanding in a range of topics including laminar flames, turbulent combustion, ML and HPC methodologies in combustion and interactive supercomputing for in-situ analysis. In the following up CoEC School for 2022, we will build on the ground of the first school by extending the scope and topics covered and by including a number of hands-on exercises.

The CoEC Spring School 2022 is a joint effort by NCSA BulgariaCERFACS (France)BSC (Spain), Institute of Combustion Technology (ITV) – RWTH Aachen University (Germany) and Juelich Supercomputing Centre (Germany).

What you will learn

  • Basics of laminar combustion including equations, combustion chemistry, flame regimes and structures;
  • Understanding of phenomenology of turbulence and turbulent combustion;
  • Presentation of turbulent combustion models for the simulation of combustion chambers;
  • Introduction to Center of Excellence in Combustion (CoEC): Applying exascale computing technologies to promote and develop advanced simulation software;
  • Introduction to ML algorithms and to combustion models that will benefit from ML;
  • Presentation of modeling of chemical mechanisms through artificial neural network;
  • Presentation of modeling turbulence and scalar fluxes in numerical simulations through a convolutional neural network and super-resolution generative adversarial network.

Target audience: Under-graduate and graduate students, Ph.D. students, junior researchers (academy and industry) with some knowledge in Computational Fluid Dynamics (CFD).

Selection process: There is a threshold number of participants (no more than 90 registrations), a timely registration is essential. We will stick to the following criteria:

  • 80% for attendees from institutions (universities, research centers, and companies) based in the EU or Associated Countries to the Horizon 2020 Programme and 20% for others.
  • If the threshold is exceeded, we will prioritise attendees from South-East Europe, Israel, and Ukraine as well as participants that come from EU13 countries.

Programme: Please click here

Cost: There is no registration fee. The CoEC School is free of charge.

Registration: Please click here  

Registration deadline: March 16, 2022.


Source: https://www.ncsa.bg/ncsa-training