Скръбна вест

На 15.12.2023 година, след продължително боледуване, почина нашият колега проф. Милко П. Йовчев (31.01.1934-15.12.2023).

Със своята човечност, голяма доброта и колегиалност ти остави вечен спомен в сърцата ни. Прекланяме се пред твоя честен житейски път.

Поклон пред паметта ти!

Опелото ще се състои на 18.12.2023 г. (понеделник) от 13:30 часа в храм „Св. София“.


Проф. д-р инженер Милко Йовчев завършва ХТИ – София през 1957г., специалност технология на горивата. Специализира водоподготовка и воднохимичен режим на ТЕЦ в Московския Енергетически институт (1962-1963) и водохимичен режим на ядрени енергийни реактори в Центъра за ядрени изследвания – Мол, Белгия (1973-1974). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема: “Изследвания върху приложението на магнитното поле за обработване на водата в топлоенергийните обекти” (1968г.). Професионалната си дейност започва като н-к смяна в Завода за огнеопорни материали – Елин Пелин (1957-1959). Постъпва в МЕИ – София като асистент в катедра “Топлоенергетика” през 1959г., доцент от 1972г., професор от 1990г. Основните области на научна и преподавателска му дейност са свързани с Водоподготовка и воднохимичен режим на ТЕЦ и ЯЕЦ, химични и физикохимични процеси в ядрени реактори, корозия на топлоенергийни и ядреноенергийни обекти, екология на енергийните технологии. За пръв път в България въвежда учебни курсове по водоподготовка и воднохимичен режим на ТЕЦ и ЯЕЦ и по химични и физикохимичнш процеси в ЯЕР. Автор е на 132 публикации, от които 25 в чужбина, 9 учебника и монографии, 10 регистрирани изобретения. Публикувал е учебни издания по “Водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни инсталации” (1976,1981,1986г.), “Обработване на водата за промишлени топлоенергийни обекти и охладителни системи” (1978,1988г.), “Корозия на топлоенергийни и ядреноенергийни обекти” (1985г., превод на руски език 1988г.) и “Водоподготовка в енергийни обекти” (2000г.). Зам.ръководител на катедрата (1985-1991г.). Трудовете на проф.  М. Йовчев са публикувани освен в България и в много международни списания като: Desalination (Холандия), British Corrosion Journal (Англия), Corrosion Metaux Industrie (Франция), Revue Gebedean (Белгия), Warme Brenstoff Kraft (Германия) и др. Участвал е с научни доклади в редица международни научни форуми в (Италия, Германия, САЩ, Русияи ЮАР и е чел лекции в Русия, Белгия, Естония и Индия). Проф. М. Йовчев е бил член на Европейското Общество по обезсоляване на водата (European Desalination Society – EDS), а в България – на Българското дружество по инженерна химия. член е на СНС при ВАК по инженерна химия (от1991г.), по енергийни технологии и машини (от 1992г.) и по военно инженерни науки (от 1998г.). 


проф. Милко П. Йовчев
(31.01.1934-15.12.2023)