Три отбора премериха сили в младежкия Националния конкурс I4N Bulgaria

Проектът на тема „Хранилище за окончателно погребване на отработеното ядрено гориво  от 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй”“, разработен от Александър Георгиев, Владислав Шабански и Калоян Ботев, спечели първото място в Националния конкурс за иновации I4N (Innovation for Nuclear). Финалът на състезанието се проведе на 18 май в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В него участваха три отбора, които в рамките на 15 минути представиха своите проекти и отговориха на въпросите от журито.

На второ място се класираха Антония Велчева и Николай Хрисчев с проект „Силициев карбид като алтернативен материал за обвивката на топлоотделящи елементи”. Трети завърши отборът на Ани Тоскова и Цветан Йовов с проекта „Малките модулни реактори: Иновативни решения за устойчиво енергийно производство в индустрията чрез ядрено отработено гориво”.

Организатор на Националния конкурс I4N (Innovation for Nuclear) е Младежката асоциация на Българското ядрено дружество (МА БЯД). Състезанието се проведе с подкрепата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е част от европейския конкурс I4N Europe на Младежката ядрена мрежа към Европейското ядрено дружество (ENS-YGN). Победителят от него ще премери сили с отбори от още 7 европейски страни на европейския финал, който ще се проведе на 27 юни 2024 г. в Националния център по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София. Финалистите в националния конкурс получиха грамота от Българско ядрено дружество и възможност да участват в Годишната конференция на БЯД за сметка на дружеството. Наред с това, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД осигури подаръци за състезателите и парична награда от 2000 лева за отбора победител.

Целта на I4N (Innovation for Nuclear) е да даде възможност на младите специалисти да покажат своите знания и изобретателност като предложат иновативни подходи, които да допринесат за използването и приложението на ядрените технологии. Конкурсът, също така, им предоставя платформа за популяризиране и обсъждане на креативни идеи за създаване на иновативни решения.

Състезателният ден започна с дискусионен панел, в който се включиха Цанко Бачийски – председател на АЯР, Петьо Иванов – Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, доц. д-р Тодор Ялъмов – заместник-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Любен Маринов – Ръководител  управление „Проекти” в АЕЦ „Козлодуй”, доц. Деница Згурева – Директор на Технически колеж – София към ТУ-София и д-р Борислав Боев – представител на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. Модератор на панела бе Венко Стоев – заместник-председател на МА БЯД. По време на дискусията бяха разгледани примери за успешни иновативни проекти в световен мащаб, както и социално-икономическите ползи от внедряването им в ядрената област. Ядрената безопасност бе изведена като ключов аспект, който младежите трябва да имат предвид както в настоящите си проекти, така и в бъдещата си работа. В рамките на дискусията бяха обсъдени и редица предизвикателства пред ядрената индустрия, които са възможност за по-нататъшно развитие и професионална реализация.

Отборите бяха оценени от жури в състав: Любен Маринов и доц. Тодор Ялъмов, доц. д-р Младен Митев – Председател на Българско ядрено дружество, доц. д-р Калин Филипов – ръководител на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ в ТУ-София, доц. д-р Пламен Петков – преподавател във Физически факултет на Софийски университет, Явор Андреев – председател на МА на БЯД и Димитър Стоянов – представител на Центъра за ядрени компетенции „Козлодуй”.