Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри – Випуск 2020 и Випуск 2021 на Енергомашностроителен факултет

На 19.04.2022 г. (вторник), от 13:30 часа, в зала 2227 тържествено ще бъдат връчени дипломите на бакалаври и магистри – Випуск 2020 и Випуск 2021 на Енергомашностроителен факултет.

Получаването на тогите ще става срещу подпис в стая 2114-Г (до охраната на втори блок) от 12:00 часа, а връщането – до 16:00 часа. Абсолвентски шапки се продават в книжарниците около ТУ – София.

Всички абсолвенти трябва да се подпишат в Книгата за дипломи, която се съхранява в Учебна канцелария на ЕМФ (каб. 2346) до 13:00 часа, за да могат да си получат дипломата.


Източник: www.tu-sofia.bg