АНЕЛИЯ СЛАНОВА БОЖИЛОВА

Длъжност: технически сътрудник

(30.10.1971 г., гр. Кюстендил) минен инженер, завършва МГУ “Св. Иван Рилски” през 1994 г., специалност “Маркшайдерство и геодезия”. Професионалната си кариера започва в “Кремиковци” АД, като инженер и специалист в Дирекция “Управление на човешките ресурси”.

В катедрата работи от 2008 г. като инженер.

Контакти:
кабинет 2348
+359 2 965 2359
a_slanova@tu-sofia.bg