АСЕН ДИМИТРОВ МИЛЕВ

Длъжност: д-р инж.

Представяне:

(19.08.1942 г. с.Чернодъб, област Хасковска), машинен инженер, д-р инженер. Завършил ВМЕИ-София през 1968 г., специалност МАХХП. Защитил е дисертация (д-р инженер) през 1979 г. на тема “математическо моделиране, оптимизация и управление на промишлено- технологични системи. Работил е като научен сътрудник в “Централна лаборатория по автоматизация”, и главен конструктор в НИПКИ “Промишлена енергетика” и в института по “Програмни продукти и системи и управление”. Има 28 публикации в научни конференции в страната и чужбина. Има едно авторско свидетелство за изобретение. Бил е хонорован преподавател в ХТИ-София, катедра “Автоматизация на производството” – (1974-1978г.) и във ВМЕИ-София, катедра “Автоматика и телемеханика” – (1984-1989 г.)

Работил е като преподавател в университета в Алжир – (1979-1982г.) и (1990-1992г.) по дисциплините “Теория на автоматичното управление” и “Автоматизация на производствените процеси в химическата промишленост”. В катедрата работи като инженер от 1997г.