АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ

Длъжност: доц. д-р инж.

Представяне

(11.06.1956 г., гр. Перник) – машинен инженер, доцент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1981 г.,специалност топло и ядрена енергетика. От 1981 г. е инженер-технолог към катедрата, от 1989 г. е асистент, от 1994 г. – главен асистент, а от 2007 г. е доцент.

Основни области на научна и преподавателска дейност

Топлотехнически измервания и уреди, управление на топлоенергийни обекти, енергийна ефективност. Автор е на 18 публикации. Работил по четири международни проекта в областта на топлофикационните системи (финансирани по РНАRЕ). От 1997 г. осигурява сервизната дейност на фирма Endress&Hauser за България и участвува с фирма Festo при автоматизацията на топлоенергийни обекти и системи.

Експертни и консултативни възможности

Топлотехнически измервания и уреди, управление на топлоенергийни обекти.

 

Контакти:
кабинет 2360
+359 2 965 2249
a.asenov@tu-sofia.bg